Parafin

Primena parafina spada u tople termoterapijske procedure. Inače parafin je na sobnoj temperaturi u čvrstom stanju, topi se na temperaturi imedju 47-54C. Zagrejan parafin na 60C aplikuje se na kožu. Ranije se parafin aplikovao direktno na kožu razmazivanjem putem četke. Sada se uglavnom koristi i vidu parafinskih pakovanja koja su hermetički zatvorena. Ovaj metod je sada više u upotrebi pre svega iz higijenskih razloga.

Terapijsko dejstvo parafina na tkiva je višestruko: smanjenje bola (analgetsko), relaksacija mišića (spazmolitičko), povećava elastičnost vezivnog tkiva, vazodilatacija krvnih sudova (arterija i vena), ubrzava regeneraciju tkiva (poboljšava snabdevanje tkiva kiseonikom).

Primenjuje se kod:

  1. degenerativnog i zapaljenskog  reumatizma – pod uslovom da nisu u akutnoj fazi
  2. stanja posle povreda – tek posle 24-48h od nastanka povrede
  3. stanje nakon skidanja imobilizacije kod preloma kosti – ali prema proceni lekara
  4. hronična (nespecifična) zapaljenja – sinusitis, otitis, bronhitis, ginekološka zapalejnja, mastitis…

Kontraindikacije za termoterapiju :

  1. akutna zapaljenja
  2. febrilna stanja
  3. menstruacija
  4. sklonost ka krvavljenju
  5. sumnja na malignitet
  6. okluzivna arterijska oboljenja
Powered by WordPress | Designed by: Download Premium WordPress Themes | Thanks to wordpress 4 themes, All Premium Themes and Best Free WordPress Themes